De Haagse CultuurAcademie

🎉 De laatste editie vond plaats in 2022. De programmering hangt nauw samen met het actuele cultuuraanbod. Wil je weten hoe het was om deel te nemen aan de Haagse CultuurAcademie? Lees dan bij Verhalen en ervaringen over de young professionals die jou voorgingen!

💥Meer weten over de deelnemers van alle lichtingen? Neem een kijkje in de HCA young professionals galerij. Of check de hashtag #hcagottalent op Facebook, Instagram en LinkedIn!


Nieuwsgierig naar onze werksessies en ontmoetingen tijdens de tweede editie van de Haagse CultuurAcademie? Ons beeldverslag geeft hiervan een levendige en kleurrijke indruk.

Inbedding van diversiteit en inclusie vraagt om een duurzame aanpak en om een investering in tijd en middelen. CultuurSchakel en theater De Vailliant geloven dat veranderingen starten met een diversificatie en empowerment van het personeelsbestand en richtten daarom in 2018 de Haagse CultuurAcademie (HCA) op. De Haagse CultuurAcademie is een netwerkprogramma voor young professionals, die al werken of willen werken in de Haagse cultuursector. 

Met de deelnemers-  voor wie diversiteit een gegeven is -  onderzoeken we een seizoen lang het culturele aanbod van de stad in relatie tot de bevolking van Den Haag en bespreken we de onderwerpen die in de stad leven. 

Gedurende 3 lichtingen bood het HCA-programma circa acht bijeenkomsten, waaronder een kennismaking, werksessies op steeds wisselende locaties en een slotbijeenkomst.


Met coaches, gastdocenten, ervaringsdeskundigen en opinieleiders geven we ‘brandstof’ aan de groep young professionals, zodat iedere deelnemer persoonlijk groeit, maar het netwerk ook als geheel sterker wordt. Uitwisseling van kennis en samenwerking met andere deelnemers én met de culturele instellingen vinden we hierbij van groot belang. We streven naar een in alle opzichten diverse groep van ongeveer 15-25 deelnemers. 

Het programma wordt samengesteld door de projectleider met inbreng van de deelnemers, afhankelijk van de actualiteit. Voorbeelden van bijeenkomsten uit de afgelopen edities zijn: 

  • een gesprek met de wethouder Cultuur
  • gesprekken met of presentaties van bijvoorbeeld directeuren, dramaturgen of programmeurs van diverse culturele instellingen in Den Haag
  • opiniërende gastsprekers over actuele onderwerpen, zoals de Code Diversiteit & Inclusie
  • bezoeken aan openingen en voorstellingen in het Haagse culturele veld met randprogrammering
  • Kunstenplanprocedure 2021-2024, waarin thema's als het bereiken van bredere doelgroepen of de toepassing van de Code Diversiteit & Inclusie in Den Haag 
  • slotbijeenkomst met culturele organisaties en afsluitende presentaties van de deelnemers

 

Updates? Check onze social kanalen
De Haagse CultuurAcademie is powered by: