De Haagse CultuurAcademie

UPDATE: In november 2019 zijn we van start gegaan met een nieuwe lichting, waarmee we tot augustus 2020 maandelijks een werksessie op wisselende locaties gaan beleven. De programmering is afhankelijk van het actuele aanbod en wordt gaandeweg samengesteld. Bij de eerste kennismaking op 25 november heerste er snel een gevoel van vertrouwen en zagen we een mooie open groep. Hierna gingen we naar het stadhuis om met een officieel 'startsein' van Robert van Asten een kersvers HCA-seizoen in te gaan. En natuurlijk hebben we deze eerste dag meteen afgesloten met een netwerk-borrel.

In december was HCA bij theater Diligentia op bezoek en kregen een rondleiding van directeur Lucien Kembel. De deelnemers hebben in het gesprek onder leiding van literair programmamaker Shervin Nekuee hun ideeën gedeeld over een inclusieve en ideale programmering. Ook werd er gepraat over het kleiner maken van de afstand tussen diverse organisaties in het Haagse cultuurveld. Deze eerste sessie belooft mooie dialogen en leerzame momenten voor zowel de deelnemers als de organisaties in de komende ontmoetingen! De ontmoeting met cabaretier Farbod Mogahaddam bij zijn premiere op 21 december is hier meteen een geslaagd voorbeeld van. Farbod is een mooie illustratie van Diligentia's ketengedachte over de Haagse podiumkunsten.


Nieuwsgierig naar onze werksessies en ontmoetingen tijdens de eerste editie van de Haagse CultuurAcademie? Ons beeldverslag geeft hiervan een levendige en kleurrijke indruk!

Inbedding van inclusiviteit en diversiteit vraagt om een duurzame aanpak en om een investering in tijd en middelen. CultuurSchakel en theater De Vailliant geloven dat veranderingen starten met een diversificatie en empowerment van het personeelsbestand en richtten daarom in 2018 de Haagse CultuurAcademie (HCA) op. De Haagse CultuurAcademie is een netwerkprogramma voor young professionals, die al werken of willen werken in de Haagse cultuursector. Met de deelnemers-  voor wie diversiteit een gegeven is -  onderzoeken we een seizoen lang het culturele aanbod van de stad in relatie tot de bevolking van Den Haag en bespreken we de onderwerpen die in de stad leven. 

Van juni 2018 tot en met januari 2019 bood het HCA-programma
een kennismaking, gevolgd door een officiële start op het stadhuis,
tien werksessies op steeds wisselende locaties, een tussentijdse evaluatiesessie, voorbereidingsbijeenkomsten voor het werkbezoek aan de wethouder Cultuur Robert van Asten en de slotbijeenkomst.


De Haagse CultuurAcademie is een programma voor young professionals, die werken in de Haagse cultuursector of een sterke wens hebben daarin te werken. Met deze Haagse jonge professionals onderzoeken we het gevarieerde culturele aanbod van de stad in relatie tot de bevolking van Den Haag en bespreken we de onderwerpen die in de stad leven. Met coaches, gastdocenten, ervaringsdeskundigen en opinieleiders geven we ‘brandstof’ aan deze groep, zodat iedere deelnemer persoonlijk groeit, maar het netwerk ook als geheel sterker wordt. Uitwisseling van kennis en samenwerking met andere deelnemers én met de culturele instellingen vinden we hierbij van groot belang. We streven naar een in alle opzichten diverse groep van ongeveer 15-25 deelnemers. 

Het programma wordt samengesteld door de projectleider met inbreng van de deelnemers, afhankelijk van de leerbehoeftes en de actualiteit. Voorbeelden van werksessie-thema's zijn: 

  • een gesprek met de wethouder Cultuur
  • gesprekken met of presentaties van bijvoorbeeld directeuren, dramaturgen of programmeurs van diverse culturele instellingen in Den Haag
  • opiniërende gastsprekers over actuele onderwerpen, zoals de nieuwe Code Culturele Diversiteit 2019
  • bezoeken aan openingen en voorstellingen in het Haagse culturele veld met randprogrammering
  • Kunstenplanprocedure 2021-2024, waarin thema's als het bereiken van bredere doelgroepen of de toepassing van de Code Culturele Diversiteit in Den Haag 
  • slotbijeenkomst met culturele organisaties en afsluitende presentaties van de deelnemers
Ook meedoen met de Haagse CultuurAcademie?
Neem direct contact op
De Haagse CultuurAcademie is powered by: