De Haagse CultuurAcademie

De Haagse CultuurAcademie is een programma voor young professionals, die werken in de Haagse cultuursector of een sterke wens hebben daarin te werken. Met deze Haagse jonge professionals onderzoeken we het gevarieerde culturele aanbod van de stad in relatie tot de bevolking van Den Haag en bespreken we de onderwerpen die in de stad leven. Met coaches, gastdocenten, ervaringsdeskundigen en opinieleiders geven we ‘brandstof’ aan deze groep, zodat iedere deelnemer persoonlijk groeit, maar het netwerk ook als geheel sterker wordt. Uitwisseling van kennis en samenwerking met andere deelnemers én met de culturele instellingen vinden we hierbij van groot belang. We streven naar een in alle opzichten diverse groep van ongeveer 15-25 deelnemers. 

Het programma wordt samengesteld door de projectleider met inbreng van de cursisten, afhankelijk van de leerbehoeftes en de actualiteit. Het omvat in ieder geval: 

  • een gesprek met de wethouder Cultuur
  • gesprekken met of presentaties van bijvoorbeeld directeuren, dramaturgen of programmeurs van diverse culturele instellingen in Den Haag
  • opiniërende gastsprekers over actuele onderwerpen
  • bezoeken aan openingen en voorstellingen in het Haagse culturele veld met randprogrammering
  • diverse werksessies over bijvoorbeeld het bereiken van bredere doelgroepen of de uitkomsten van het rapport van de Erasmus Universiteit over de toepassing van de Code Culturele Diversiteit in Den Haag 
  • slotbijeenkomst met culturele organisaties en afsluitende presentaties van de deelnemers
Ook meedoen met de Haagse CultuurAcademie?
Neem direct contact op
De Haagse CultuurAcademie is powered by: