De Haagse CultuurAcademie

💥Aanmelden voor de najaarseditie 2021 kan weer met ingang van 1 april a.s.; we gaan in september 2021 van start. De programmering hangt nauw samen met het actuele cultuuraanbod. Wil je weten hoe het is om deel te nemen aan de Haagse CultuurAcademie? Lees dan bij Verhalen en ervaringen over de young professionals die jou voorgingen!

🌐 In november 2019 ging HCA van start met een tweede lichting, om tot augustus 2020 maandelijks een werksessie op wisselende locaties te beleven. De HCA-programmering hangt nauw samen met het actuele cultuuraanbod en wordt gaandeweg samengesteld. Bij de eerste kennismaking op 25 november 2019 heerste er snel een gevoel van vertrouwen en zagen we een mooie open groep. Hierna gingen we naar het stadhuis om met een officieel 'startsein' van Robert van Asten een kersvers HCA-seizoen in te luiden. Vanzelfsprekend hebben we deze eerste dag meteen afgesloten met een netwerk-borrel. 

📹 Gaandeweg ook getroffen door COVID-19 maatregelen, hebben we inmiddels deze editie op 15 december 2020 afgesloten met een mooi videoproject. Nieuwsgierig hoe het de deelnemers vergaan is? De werksessies en de laatste nieuwsbrief van 2021 zijn weer te vinden onder "Verhalen en ervaringen".

Meer weten over de deelnemers van de vorige en huidige lichting? Neem een kijkje in de Young professionals HCA galerij. Of check de hashtag #hcagottalent op Facebook, Instagram en LinkedIn!

In december 2019 was HCA bij theater Diligentia op bezoek met een mooie rondleiding van directeur Lucien Kembel. De deelnemers hebben in het gesprek onder leiding van literair programmamaker Shervin Nekuee hun ideeën gedeeld over een inclusieve en ideale programmering. Ook werd er gepraat over het kleiner maken van de afstand tussen diverse organisaties in het Haagse cultuurveld. Deze eerste sessie belooft mooie dialogen en leerzame momenten voor zowel de deelnemers als de organisaties in de komende ontmoetingen! De door HCA bijgewoonde premiere van cabaretier Farbod Mogahaddam op 21 december illustreert uitstekend Diligentia's ketengedachte over de Haagse podiumkunsten.

Meer over de ontmoetingen van HCA lees je hier onder 'Verhalen en ervaringen'.


Nieuwsgierig naar onze werksessies en ontmoetingen tijdens de tweede editie van de Haagse CultuurAcademie? Ons beeldverslag geeft hiervan een levendige en kleurrijke indruk.

Inbedding van diversiteit en inclusie vraagt om een duurzame aanpak en om een investering in tijd en middelen. CultuurSchakel en theater De Vailliant geloven dat veranderingen starten met een diversificatie en empowerment van het personeelsbestand en richtten daarom in 2018 de Haagse CultuurAcademie (HCA) op. De Haagse CultuurAcademie is een netwerkprogramma voor young professionals, die al werken of willen werken in de Haagse cultuursector. Met de deelnemers-  voor wie diversiteit een gegeven is -  onderzoeken we een seizoen lang het culturele aanbod van de stad in relatie tot de bevolking van Den Haag en bespreken we de onderwerpen die in de stad leven. 

Voor de lichting 2018 resp. 2019 bood het HCA-programma een kennismaking, gevolgd door een officiële start op het stadhuis, zo'n  tien werksessies op steeds wisselende locaties, een tussentijdse evaluatiesessie, voorbereidingsbijeenkomsten voor het werkbezoek aan de wethouder Cultuur Robert van Asten (2018) en een slotbijeenkomst.


Met coaches, gastdocenten, ervaringsdeskundigen en opinieleiders geven we ‘brandstof’ aan de groep young professionals, zodat iedere deelnemer persoonlijk groeit, maar het netwerk ook als geheel sterker wordt. Uitwisseling van kennis en samenwerking met andere deelnemers én met de culturele instellingen vinden we hierbij van groot belang. We streven naar een in alle opzichten diverse groep van ongeveer 15-25 deelnemers. 

Het programma wordt samengesteld door de projectleider met inbreng van de deelnemers, afhankelijk van de leerbehoeftes en de actualiteit. Voorbeelden van werksessie-thema's zijn: 

  • een gesprek met de wethouder Cultuur
  • gesprekken met of presentaties van bijvoorbeeld directeuren, dramaturgen of programmeurs van diverse culturele instellingen in Den Haag
  • opiniërende gastsprekers over actuele onderwerpen, zoals de nieuwe Code Diversiteit & Inclusie
  • bezoeken aan openingen en voorstellingen in het Haagse culturele veld met randprogrammering
  • Kunstenplanprocedure 2021-2024, waarin thema's als het bereiken van bredere doelgroepen of de toepassing van de Code Diversiteit & Inclusie in Den Haag 
  • slotbijeenkomst met culturele organisaties en afsluitende presentaties van de deelnemers
Ook meedoen met de Haagse CultuurAcademie?
Neem direct contact op
De Haagse CultuurAcademie is powered by: