De Haagse CultuurAcademie

UPDATE: Vanaf november 2019 starten we met een nieuwe lichting! Wil jij weten hoe je je kan aanmelden? Doe mee als deelnemer

Nieuwsgierig naar onze werksessies en ontmoetingen tijdens de eerste editie van de Haagse CultuurAcademie? Ons beeldverslag geeft hiervan een levendige en kleurrijke indruk!

Inbedding van inclusiviteit en diversiteit vraagt om een duurzame aanpak en om een investering in tijd en middelen. CultuurSchakel en theater De Vailliant geloven dat veranderingen starten met een diversificatie en empowerment van het personeelsbestand en richtten daarom in 2018 de Haagse CultuurAcademie (HCA) op. De Haagse CultuurAcademie is een netwerkprogramma voor young professionals, die al werken of willen werken in de Haagse cultuursector. Met de deelnemers-  voor wie diversiteit een gegeven is -  onderzoeken we een seizoen lang het culturele aanbod van de stad in relatie tot de bevolking van Den Haag en bespreken we de onderwerpen die in de stad leven. 

Van juni 2018 tot en met januari 2019 bood het HCA-programma
een kennismaking, gevolgd door een officiële start op het stadhuis,
tien werksessies op steeds wisselende locaties, een tussentijdse evaluatiesessie, voorbereidingsbijeenkomsten voor het werkbezoek aan de wethouder Cultuur Robert van Asten en de slotbijeenkomst.


De Haagse CultuurAcademie is een programma voor young professionals, die werken in de Haagse cultuursector of een sterke wens hebben daarin te werken. Met deze Haagse jonge professionals onderzoeken we het gevarieerde culturele aanbod van de stad in relatie tot de bevolking van Den Haag en bespreken we de onderwerpen die in de stad leven. Met coaches, gastdocenten, ervaringsdeskundigen en opinieleiders geven we ‘brandstof’ aan deze groep, zodat iedere deelnemer persoonlijk groeit, maar het netwerk ook als geheel sterker wordt. Uitwisseling van kennis en samenwerking met andere deelnemers én met de culturele instellingen vinden we hierbij van groot belang. We streven naar een in alle opzichten diverse groep van ongeveer 15-25 deelnemers. 

Het programma wordt samengesteld door de projectleider met inbreng van de deelnemers, afhankelijk van de leerbehoeftes en de actualiteit. Voorbeelden van werksessie-thema's zijn: 

  • een gesprek met de wethouder Cultuur
  • gesprekken met of presentaties van bijvoorbeeld directeuren, dramaturgen of programmeurs van diverse culturele instellingen in Den Haag
  • opiniërende gastsprekers over actuele onderwerpen, zoals de nieuwe Code Culturele Diversiteit 2019
  • bezoeken aan openingen en voorstellingen in het Haagse culturele veld met randprogrammering
  • Kunstenplanprocedure 2021-2024, waarin thema's als het bereiken van bredere doelgroepen of de toepassing van de Code Culturele Diversiteit in Den Haag 
  • slotbijeenkomst met culturele organisaties en afsluitende presentaties van de deelnemers
Ook meedoen met de Haagse CultuurAcademie?
Neem direct contact op
De Haagse CultuurAcademie is powered by: