Home > Privacy

Privacy statement

Haagse CultuurAcademie

Hier vind je de privacyverklaring van de Haagse CultuurAcademie. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die door ons worden verzameld.

Inleiding
In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Haagse CultuurAcademie
Je leest op dit moment de privacyverklaring van de Haagse CultuurAcademie. Dit Haagse leer-netwerkinitiatief is opgestart door CultuurSchakel en theater de Vaillant, en wordt ondersteund door diverse partners. Het doel is om een krachtige impuls te geven aan de diversiteit en kennisdeling in de Haagse culturele sector door te investeren in een opleiding en netwerk van young professionals met een diverse achtergrond die al werken, of willen gaan werken in de Haagse culturele sector. Het initiatief sluit aan bij gemeentelijk beleid om diversiteit te vergroten.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door de Haagse CultuurAcademie (en dus door theater de Vaillant en CultuurSchakel, vanaf nu spreken we over de Haagse CultuurAcademie) verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door de Haagse CultuurAcademie, neem dan gerust contact op!

Haagse CultuurAcademie
Prinsegracht 27
2512 EW Den Haag
info@haagsecultuuracademie.nl

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Haagse CultuurAcademie. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Het versturen van informatie
Na jouw aanmelding via de mail verstuurt Haagse CultuurAcademie via e-mail jouw factuur, informatie over het programma en voorbereidingen met betrekking tot de Haagse CultuurAcademie, en een mail na afloop met een evaluatie. Dit is geen commerciële informatie, maar informatie die je nodig hebt voor het volgen van het traject.

2. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Haagse CultuurAcademie via de website. Het gaat hierbij om jouw e-mailadres, naam en telefoonnummer dat wordt opgeslagen op de server.

3. Analytics
De website van Haagse CultuurAcademie verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Inschakeling van derden
De gegevens die Haagse CultuurAcademie ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1. Websteen
De website van de Haagse CultuurAcademie wordt gehost bij Websteen. Als jij contact opneemt via de formulieren, worden die betreffende gegevens opgeslagen in de database van Websteen. De gegevens worden na twee maanden verwijderd.

De website en back-ups van de website worden gehost bij Websteen. Gegevens die jij achterlaat op de website van Haagse CultuurAcademie zijn op de servers van Websteen opgeslagen. CultuurSchakel heeft met Websteen een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Haagse CultuurAcademie, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

1. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Haagse CultuurAcademie via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

2. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens alleen fysieke kopieën gemaakt wanneer dit noodzakelijk is. Deze worden hierna vernietigd. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Haagse CultuurAcademie of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande systemen en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Haagse CultuurAcademie. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Haagse CultuurAcademie privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast maken we gebruik van de meest recente software en een firewall.

Jouw rechten
1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Haagse CultuurAcademie vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Haagse CultuurAcademie. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Haagse CultuurAcademie.

3. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Haagse CultuurAcademie vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

4. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Haagse CultuurAcademie niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat de Haagse Cultuuracademie jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@haagsecultuuracademie.nl  onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.   

Plichten
Haagse CultuurAcademie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten Haagse CultuurAcademie via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om je informatie over het programma te versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Haagse CultuurAcademie de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Haagse CultuurAcademie met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Haagse CultuurAcademie behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Haagse CultuurAcademie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Haagse CultuurAcademie te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Haagse CultuurAcademie
Prinsegracht 27
2512 EW Den Haag
T: 06-53328028
info@haagsecultuuracademie.nl

Laatst gewijzigd: 18 september 2018

Ook meedoen met de Haagse CultuurAcademie?
Neem direct contact op
De Haagse CultuurAcademie is powered by: