Home > Over ons

Wat is de Haagse CultuurAcademie?

In 2023 vond er geen editie van De Haagse CultuurAcademie plaats. Ben je nieuwsgierig naar voorgaande edities? Lees hier dan verder.

Sinds 2018 organiseerde Stichting CultuurSchakel (met De Vaillant) resp. 2019 en 2021 al drie lichtingen van dit Haagse leer-netwerkinitiatief in het kader van de Code Diversiteit & Inclusie (voormalig Code Culturele Diversiteit). In 2022 vond de laatste editie plaats. Lees hier meer over de achtergronden

Wil je weten hoe de derde editie is geweest? Bekijk dan ons beeldverslag. 

Nieuwsgierig naar de deelnemers van vorige lichtingen? Neem een kijkje in de Young professionals HCA galerij. Of check de hashtag #hcagottalent op Facebook, Instagram en LinkedIn!


Het initiatief sluit aan bij gemeentelijk beleid om diversiteit te vergroten zoals geuit sinds het Kunstenplan 2017 – 2020 en de Code Diversiteit & Inclusie. De Haagse CultuurAcademie neemt als insteek de P van Personeel om daarmee tegelijk de andere drie P’s (programma, publiek, partners) te versterken.

Wat brengt de Haagse CultuurAcademie jou? 

De combinatie van in een groep kennis uitwisselen en inspirerende ‘brandstof van buiten de groep’ zet je aan tot het ontwikkelen en uitdragen van een eigen visie op het culturele veld in Den Haag. Door als groep te functioneren als gesprekspartner kan je jouw geluid in Den Haag laten horen. Door de kleine groepsomvang is er volop aandacht voor persoonlijke vragen, perspectieven en ervaringen. Met jouw inzichten beïnvloed jij je eigen ontwikkeling, die van anderen én die van de culturele organisaties waar je werkt of waarmee je in gesprek komt. Bovendien neem je nieuwe inzichten en een nieuw netwerk mee naar jouw organisatie of in je persoonlijke werkomgeving. Het is dus een verrijking voor zowel je professionele als persoonlijke situatie.

Na afloop van dit programma:

  • heb je je netwerk uitgebreid binnen de culturele sector
  • heb je een bredere kennis van het diverse cultuuraanbod van Den Haag
  • heb je diepgaande gesprekken gevoerd met sleutelfiguren in de stad of het land over cultuurbeleid, programmering en de relatie tussen het culturele aanbod en de diversiteit van de stad
  • heb je als groep je stem laten horen binnen de culturele sector
  • heb je als professional met nog meer bagage voor je persoonlijke visie op het gehele brede culturele veld van Den Haag

Het programma

De Haagse CultuurAcademie biedt een serie besloten werksessies gebaseerd op het bezoeken van een voorstelling, concert, tentoonstelling of festival. Steeds op een andere locatie in Den Haag in de namiddag en/of avond. Deze ervaring is ingebed in een programma waarmee we reflectie en bewustwording stimuleren bij deelnemers en instellingen. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van een kijk achter de schermen van een voorstelling of een culturele instelling, het uitnodigen van interessante gastsprekers en rolmodellen en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. Daarnaast door in te gaan op bepaalde thema's, bijvoorbeeld: Hoe komt de programmering tot stand? Wat vinden we van het aanbod in relatie tot de bevolking van Den Haag? Waarom worden welke keuzes gemaakt? Hoe ziet de Koninklijke Schouwburg of het Kunstmuseum er achter de schermen uit? Hoe komt Haags cultuurbeleid tot stand? Welke rol speelt het rijk daarin? Welke overlegstructuren en netwerken bestaan al en wie speelt daarin welke rol? Wat heeft de Haagse cultuursector aan banen te bieden? Hoe zijn budgetten verdeeld en hoe sluit dit aan bij het gemeentelijke beleid? Door onderwerpen die in de stad leven in relatie tot cultuur te bespreken. Wat houdt de Code Diversiteit & Inclusie in en wat is het toenemende belang ervan? Wat kunnen we bijvoorbeeld met de onderzoeksuitkomsten van de Erasmus Universiteit daaromtrent?

In aanvulling daarop biedt het programma uitnodigingen voor voorstellingen en tentoonstellingen in Den Haag en netwerkbijeenkomsten. Een definitief programma wordt in overleg met de deelnemers en de culturele instellingen vastgesteld. Het traject werd afgesloten met presentaties van de groep in een slotbijeenkomst.

HCA biedt deelnemers de gelegenheid hun netwerk en kennis van de Haagse culturele sector te verbreden, waardoor zowel instellingen als young professionals de kans krijgen ervaringen te delen en uit te wisselen.

Het team

Centraal contactpersoon: Marijn Cornelis, Directeur-Bestuur Stichting CultuurSchakel

Programmaleider:

Lisa Walcott
Lisa Walcott 

De programmaleider van de Haagse CultuurAcademie is Lisa Walcott, geboren en getogen in Den Haag. Met haar bagage als juriste, (learning) consultant, dansdocente en uitvoerend danseres leidt zij de ontwikkeling en realisatie van dit Haagse leer-netwerk initiatief.

Adviseur:


Sylvia Dornseiffer

Sylvia Dornseiffer draagt in de rol van adviseur bij aan de Haagse CultuurAcademie. Sylvia - getogen in Den Haag - heeft ruime ervaring en netwerk in de culturele sector als voormalig directeur van een landelijk en gemeentelijk cultuurfonds.  

Project-assistent:


Brechje Weerd

Brechje Weerd is sinds november 2019 project-assistent bij de Haagse CultuurAcademie. Als oud-deelnemer weet zij hoe het is om mee te doen aan dit traject en wat er komt kijken bij de organisatie. Zij zorgt er samen met de programmaleider en adviseur voor dat de werksessies en communicatie soepel en goed verlopen. 

 

Updates? Check onze social kanalen
De Haagse CultuurAcademie is powered by: