Home > Over ons

Wat is de Haagse CultuurAcademie?

De Haagse CultuurAcademie gaat van start! Met Lisa Walcott als projectleider en Sylvia Dornseiffer als adviseur lanceren CultuurSchakel en theater de Vaillant eind mei dit Haagse leer-netwerkinitiatief in het kader van de Code Culturele Diversiteit. Lees meer over de achtergronden.

Wilt u weten hoe de eerste editie is geweest? Bekijk dan ons beeldverslag. 


Het initiatief sluit aan bij gemeentelijk beleid om diversiteit te vergroten zoals geuit in het Kunstenplan 2017 – 2020 en de Code Culturele Diversiteit. De Haagse CultuurAcademie neemt als insteek de P van Personeel om daarmee tegelijk de andere drie P’s (programma, publiek, partners) te versterken.

Wat brengt de Haagse CultuurAcademie jou? 

De combinatie van in een groep kennis uitwisselen en inspirerende ‘brandstof van buiten de groep’ zet je aan tot het ontwikkelen en uitdragen van een eigen visie op het culturele veld in Den Haag. Door als groep te functioneren als gesprekspartner kan je jouw geluid in Den Haag laten horen. Door de kleine groepsomvang is er volop aandacht voor persoonlijke vragen, perspectieven en ervaringen. Met jouw inzichten beïnvloed jij je eigen ontwikkeling, die van anderen én die van de culturele organisaties waar je werkt of waarmee je in gesprek komt. Bovendien neem je nieuwe inzichten en een nieuw netwerk mee naar jouw organisatie of in je persoonlijke werkomgeving. Het is dus een verrijking voor zowel je professionele als persoonlijke situatie.

Na afloop van dit programma:

  • heb je je netwerk uitgebreid binnen de culturele sector
  • heb je een bredere kennis van het diverse cultuuraanbod van Den Haag
  • heb je diepgaande gesprekken gevoerd met sleutelfiguren in de stad of het land over cultuurbeleid, programmering en de relatie tussen het culturele aanbod en de diversiteit van de stad
  • heb je als groep je stem laten horen binnen de culturele sector
  • heb je als professional met nog meer bagage voor je persoonlijke visie op het gehele brede culturele veld van Den Haag

Het programma

De Haagse CultuurAcademie biedt vanaf eind mei circa 12 tweewekelijkse besloten werksessies gebaseerd op het bezoeken van een voorstelling, concert, tentoonstelling of festival. Steeds op een andere locatie in Den Haag in de namiddag en/of avond. Deze ervaring is ingebed in een programma waarmee we reflectie en bewustwording stimuleren bij deelnemers en instellingen. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van een kijk achter de schermen van een voorstelling of een culturele instelling, het uitnodigen van interessante gastsprekers en rolmodellen en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. Daarnaast door in te gaan op bepaalde thema's, bijvoorbeeld: Hoe komt de programmering tot stand? Wat vinden we van het aanbod in relatie tot de bevolking van Den Haag? Waarom worden welke keuzes gemaakt? Hoe ziet de Koninklijke Schouwburg of het Gemeentemuseum er achter de schermen uit? Hoe komt Haags cultuurbeleid tot stand? Welke rol speelt het rijk daarin? Welke overlegstructuren en netwerken bestaan al en wie speelt daarin welke rol? Wat heeft de Haagse cultuursector aan banen te bieden? Hoe zijn budgetten verdeeld en hoe sluit dit aan bij het gemeentelijke beleid? Door onderwerpen die in de stad leven in relatie tot cultuur te bespreken. Wat houdt de Code Culturele Diversiteit in en wat is het toenemende belang ervan? Wat kunnen we bijvoorbeeld met de onderzoeksuitkomsten van de Erasmus Universiteit daaromtrent?

In aanvulling daarop biedt het programma uitnodigingen voor voorstellingen en tentoonstellingen in Den Haag en netwerkbijeenkomsten. Een definitief programma wordt in overleg met de deelnemers en de culturele instellingen vastgesteld. In januari 2019 wordt het traject afgesloten met presentaties van de groep en een werkbijeenkomst.

HCA biedt deelnemers vanaf eind mei volop de gelegenheid hun netwerk en kennis van de Haagse culturele sector te verbreden, waardoor zowel instellingen als young professionals de kans krijgen ervaringen te delen en uit te wisselen.

Projectleider:

Lisa Walcott
Lisa Walcott 

De projectleider van de Haagse CultuurAcademie is Lisa Walcott, geboren en getogen in Den Haag. Met haar bagage als juriste, (learning) consultant, dansdocente en uitvoerend danseres ondersteunt zij de ontwikkeling en realisatie van dit Haagse leer-netwerk initiatief.

Adviseur:
Sylvia Dornseiffer

Sylvia Dornseiffer draagt in de rol van adviseur bij aan de Haagse Cultuur Academie. Sylvia - getogen in Den Haag - heeft ruime ervaring en netwerk in de culturele sector als voormalig directeur van een landelijk en gemeentelijk cultuurfonds.  

 

Ik wil meedoen

Ook meedoen met de Haagse CultuurAcademie?
Neem direct contact op
De Haagse CultuurAcademie is powered by: