Home > Verhalen en ervaringen > Zo ervaren de deelnemers van de Haagse CultuurA...

Zo ervaren de deelnemers van de Haagse CultuurAcademie het tot nu toe!

Hier hebben wij een aantal uitspraken van de deelnemers verzameld. Lees ze hier!

Casper van Kalleveen, Cultuurcoach - CultuurSchakel: “De HCA geeft mij inzicht in het diversiteitsbeleid van culturele instellingen en vergroot mijn netwerk.”

Mary Semeleer, Planner & Publieksdiensten Theater De Vaillant: “HCA: nieuwe collega's  om te sparren en te ervaren.”

Ryanne Kelly, Medewerker DigiTaalPunten Bibliotheek Den Haag: “HCA heeft hoop voor mij gebracht, hoop dat de cultuursector echt toe is aan verandering en vernieuwing en dat ik daarbij een rol in kan spelen voor een inclusieve toekomst!”

Anne Dronkers, cultuurondernemer / educatiemedewerker Haags Theaterhuis: “HCA: ‘ontmoeten’ van andere young professionals in de culturele sector (van Den Haag), ‘verbinden’ tussen visie, beleidsplan en uitvoering, ‘verbreden’ van kennis, ‘uitbreiden’ van netwerk, ‘wisselwerking’ van dit alles tussen de organisatie en wat we doen met HCA en mijn mede-HCA’ers en mijzelf geeft persoonlijke en professionele groei binnen het culturele veld in Den Haag!”

Dieuwertje van Woudenberg, Projectmedewerker - CultuurSchakel: “Deelnemen aan het programma van de HCA heeft mijn blikveld verruimd, mijn hersens geprikkeld, me veel nieuwe inzichten gegeven, me verbonden met inspirerende mensen en mijn netwerk vergroot!” 

Brechje Weerd, Publieksmedewerker en receptioniste - Het Nationale Theater: “Een breder netwerk en meer zicht in de interne organisatie van culturele instellingen.”

Mohamed Ziani, Publieksmedewerker en backstage gastheer - Het Nationale Theater“Een snelkookpan voor de jonge groeiende culturele professional waar ruimte is voor ondersteuning en verschillende perspectieven. De narratieve ruimte heeft meer vertellers nodig. Het heeft mij in aanraking gebracht met leidende figuren in de culturele wereld van Den Haag en mij uitgedaagd om meer uit mezelf te halen.”

Nina van Meerten, projectleider Feest aan Zee - Theater de Vaillant: “HCA geeft mij nieuwe inzichten, maar ook een stem binnen de culturele sector in Den Haag.”

Lloyd Resida, programma & talentontwikkeling - Theater de Vaillant: “Door de HCA heb ik in een korte periode veel geleerd over de culturele sector, beleid en ik heb nieuwe contacten aan mijn netwerk kunnen toevoegen. Daarnaast heb ik mijn visie en professionaliteit kunnen delen met de overige young professionals.”

Nike Ayinla, educatiemedewerker - Humanity House: “Door De Haagse Cultuur Academie heb ik meer inzicht gekregen over inclusie en diversiteit in de Haagse Cultuur sector die wel steeds meer de ernst ervan inziet maar nog vrij radeloos is in haar oplossingen. Maar gelukkig draagt de HCA bij aan de erkenning van het probleem en prikkelt de deelnemers en de culturele instellingen om de waarde van een multiculturele samenleving mee te nemen in alle beslissingen en uiteindelijk te normaliseren.” 

Updates? Check onze social kanalen
De Haagse CultuurAcademie is powered by: