Home > Verhalen en ervaringen > Terugblik en evaluatie pilot Haagse Cultuuracad...

Terugblik en evaluatie pilot Haagse Cultuuracademie

Resultaten en evaluatie van de eerste editie

Na de afsluiting van de eerste editie in eind januari 2019 waren de resultaten van de pilot al snel duidelijk:

  • Een netwerk van young professionals dat expertise en ervaringen uitwisselt en kennis van en toegang heeft tot directies van enkele grote culturele instellingen

  • Groei van zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, bredere kennis van de Haagse culturele sector en beroepsperspectieven onder de deelnemers

  • Impact omdat HCA als gesprekspartner van de wethouder concrete aanbevelingen heeft gedaan om een inclusiever en diverser personeelsbestand in de cultuursector te stimuleren en deel heeft genomen aan de Haagse stadsgesprekken (inbreng Kunstenplan 2021-2024)

  • HCA als aanspreekpunt, verbinder en vacaturemediator voor de Haagse culturele sector (enkele deelnemers kregen functies als programmeur of projectleider aangeboden door bij HCA betrokken organisaties)

  • HCA als kennisbank

  • HCA als deelnemer en aanjager in relevante culturele netwerken die diversiteit en inclusie uitdragen en verder brengen

  • Bewustwording bij organisaties en deelnemers van de waarde van intergenerationele uitwisseling.

Evaluatie 
In maart 2019 volgde een evaluatie door Bureau ART onder stakeholders en deelnemers die uitwees dat er voldoende draagvlak en urgentie was om door te gaan met het programma. Wat daarbij hielp was dat de gemeente bereid was om nog twee edities te financieren. Ook onderschreef de gemeente de waarde van HCA door expliciet in het beleidskader van het nieuwe Kunstenplan op te nemen dat organisaties hun creativiteit, kennis en netwerk vergroten door mensen met verschillende achtergronden aan te nemen, in het personeel of als samenwerkingspartner.
 
In zomer en herfst 2019 is veel tijd en energie gestoken in de samenstelling van de nieuwe groep. Een meerderheid brengt een andere (eerste of tweede) cultuur in zodat de groep met elkaar de bevolkingssamenstelling van Den Haag benadert. Naast in te zetten op online communicatie riep de projectleiding de Haagse directiegremia Podiumkunsten en Musea op om actief mee te denken over potentiële kandidaten uit hun organisatie en netwerk. Uit de evaluatie bleek namelijk dat deelnemers met de HCA kennis en ervaringen meer bagage en zelfvertrouwen hebben om inclusiviteit en diversiteit in de eigen organisatie aan de orde te stellen. Dit effect is zelfs sterker indien meer dan één deelnemer van dezelfde culturele instelling het programma heeft doorlopen. Personeel dat zich bewust is van mechanismen die diversiteit en inclusie uitsluiten en/of zich meer ‘empowered’ voelen om hun eigen ervaringen, kennis en de waarde van andere perspectieven uit te dragen in eigen organisatie, aanbod en publieksbereik, kunnen een belangrijke rol spelen om de organisatie kritisch te houden op rol, positie en uitstraling. De HCA-deelnemers van het eerste uur bewezen hierbij goede diensten als ambassadeurs.

Updates? Check onze social kanalen
De Haagse CultuurAcademie is powered by: