Home > Verhalen en ervaringen > Nieuwsbrief maart 2020

Nieuwsbrief maart 2020

De maart nieuwsbrief gemist? Je leest hem hier terug!

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief 4 maart 2020

Op 25 november 2019 startte HCA 2.0 in het Koorenhuis met een besloten kennismaking onder leiding van Umar Mirza. Veertien gemotiveerde jonge mensen met verschillende rollen in de cultuursector, verschillende opleidingen en culturele achtergrond stonden enthousiast in de startblokken om in seizoen 2019/2020 met elkaar en Haagse culturele instellingen een netwerk te vormen. Evenals in de vorige editie komen de werksessies tot stand volgens de vier pijlers waarop HCA rust: verbinden, ervaren, reflecteren en verdiepen.

Na een krachtige eerste kennismaking werd de groep ontvangen door Robert van Asten, wethouder Cultuur in de Haagse Raadzaal. De groep stelde zich voor, de wethouder sprak lovende woorden, adviseur Sylvia Dornseiffer blikte terug op de aanbevelingen van de eerste groep HCA-ers. Tot slot droeg Ryanne Kelly, deelneemster van het eerste uur, haar spoken word Si un dia voor in het Papiaments. Het ijs was toen echt gebroken en het bleef nog lang gezellig in het IJspaleis.
 
HCA dankt het Koorenhuis en Gemeente Den Haag voor het faciliteren van de kennismaking en de feestelijke kick off, nieuwe en oude deelnemers, vertegenwoordigers van culturele instellingen en alle andere betrokkenen voor hun aanwezigheid op 25 november.

Kick off in het Koorenhuis en Stadhuis Den Haag
 Terugbl
Resultaten

Na de afsluiting van de eerste editie in eind januari 2019 waren de resultaten van de pilot al snel duidelijk:
  • Een netwerk van young professionals dat expertise en ervaringen uitwisselt en kennis van en toegang heeft tot directies van enkele grote culturele instellingen
  • Groei van zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, bredere kennis van de Haagse culturele sector en beroepsperspectieven onder de deelnemers
  • Impact omdat HCA als gesprekspartner van de wethouder concrete aanbevelingen heeft gedaan om een inclusiever en diverser personeelsbestand in de cultuursector te stimuleren en deel heeft genomen aan de Haagse stadsgesprekken (inbreng Kunstenplan 2021-2024)
  • HCA als aanspreekpunt, verbinder en vacaturemediator voor de Haagse culturele sector (enkele deelnemers kregen functies als programmeur of projectleider aangeboden door bij HCA betrokken organisaties)
  • HCA als kennisbank
  • HCA als deelnemer en aanjager in relevante culturele netwerken die diversiteit en inclusie uitdragen en verder brengen
  • Bewustwording bij organisaties en deelnemers van de waarde van intergenerationele uitwisseling.

Evaluatie 

In maart 2019 volgde een evaluatie door Bureau ART onder stakeholders en deelnemers die uitwees dat er voldoende draagvlak en urgentie was om door te gaan met het programma. Wat daarbij hielp was dat de gemeente bereid was om nog twee edities te financieren. Ook onderschreef de gemeente de waarde van HCA door expliciet in het beleidskader van het nieuwe Kunstenplan op te nemen dat organisaties hun creativiteit, kennis en netwerk vergroten door mensen met verschillende achtergronden aan te nemen, in het personeel of als samenwerkingspartner.
 
In zomer en herfst 2019 is veel tijd en energie gestoken in de samenstelling van de nieuwe groep. Een meerderheid brengt een andere (eerste of tweede) cultuur in zodat de groep met elkaar de bevolkingssamenstelling van Den Haag benadert. Naast in te zetten op online communicatie riep de projectleiding de Haagse directiegremia Podiumkunsten en Musea op om actief mee te denken over potentiële kandidaten uit hun organisatie en netwerk. Uit de evaluatie bleek namelijk dat deelnemers met de HCA kennis en ervaringen meer bagage en zelfvertrouwen hebben om inclusiviteit en diversiteit in de eigen organisatie aan de orde te stellen. Dit effect is zelfs sterker indien meer dan één deelnemer van dezelfde culturele instelling het programma heeft doorlopen. Personeel dat zich bewust is van mechanismen die diversiteit en inclusie uitsluiten en/of zich meer ‘empowered’ voelen om hun eigen ervaringen, kennis en de waarde van andere perspectieven uit te dragen in eigen organisatie, aanbod en publieksbereik, kunnen een belangrijke rol spelen om de organisatie kritisch te houden op rol, positie en uitstraling. De HCA-deelnemers van het eerste uur bewezen hierbij goede diensten als ambassadeurs.

In Den Haag Centraal van 17 oktober verscheen in de bijlage City Lights een pagina over HCA.

Op 1 november was HCA aanwezig bij de presentatie van de nieuwe Code Diversiteit & Inclusie.

PROGRAMMA SEIZOEN '19 -'20

 

Van november 2019 tot september 2020 vinden tien werksessies plaats op locatie. De deelnemers wisselen niet alleen kennis en ideeën met elkaar maar ook met directie en staf van de gastorganisaties. Zo werken we aan wederzijds begrip voor elkaars perspectieven. Doorgewinterde cultuurprofessionals kunnen leren van de frisse blik van een nieuwe generatie en vice versa.
Aan de hand van informatie en/of opdrachten bereiden de deelnemers zich voor op individuele en gezamenlijke reflectie op het thema van de werksessie. Dit kan plaatsvinden in een gesprek maar ook in de vorm van een creatieve opdracht. Met coaches, gastdocenten en cultuurprofessionals geven we ‘brandstof’ aan de groep, zodat iedere deelnemer persoonlijk groeit, maar het netwerk ook als geheel sterker worden

Diligentia in december


Eind 2018 werd Diligentia aan het Lange Voorhout door de Vereniging Vrije Theater Producenten uitgeroepen tot het Beste Kleine Theater van het land.
Is het omdat theaters Diligentia & PePijn bewust gekozen hebben voor voornamelijk cabaret? Voor online marketing? Voor minder keuze stress? Directeur Lucien Kembel geeft aan dat hij de organisatie platter heeft gemaakt, medewerkers meer verantwoordelijkheid heeft gegeven over het theater, de programma’s en ontvangst van de gasten en noemt de prijs een groot compliment aan personeel, bestuur én de stad Den Haag. Gastvrijheid is het sleutelwoord en Diligentia doet de prijs eer aan.


De groep wordt vrijdag 13 december hartelijk ontvangen en rondgeleid door het 17e-eeuwse gebouw met een korte stop bij de plaquette ter herinnering aan een concert van de jonge Mozart. Kembel vertelt samen met programmeur Frank Heijman dat Diligentia een belangrijke bijdrage levert aan het cabaret ecosysteem met PePijn als laboratorium en shows voor het comedy-circuit en Diligentia als premièrezaal voor beginnende én voor gearriveerde cabaretiers. De Kleine Komedie is er voor na de doorbraak en Carré als kers op de taart. 

 

Na deze rondleiding vond er een gesprek plaats onder leiding van literair programmamaker Shervin Nekuee over een inclusieve en ideale programmering. Nekuee (Teheran, 1968) is socioloog, publicist en programmamaker. Op negentienjarige leeftijd vluchtte hij uit Iran. Nekuee was van 2015 tot 2019 curator en programmamaker van het Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag. Het gesprek met de deelnemers en Diligentia ging over alle aspecten die bij diversiteit en inclusie komen kijken en waar volgens de deelnemers meer aandacht voor moet komen. Soms heerst afstand en daarmee onwetendheid tussen culturele organisaties; hoe zou de samenwerking wél vergroot kunnen worden? Het gesprek vormde ook een voortgezette kennismaking met elkaar, die werd vervolgd met het thema ‘hoe was jouw dag van aankomst in Den Haag?’. Het was mooi om te zien hoe iedereen deze vraag op zijn of haar eigen manier had geïnterpreteerd en wat voor verhalen en soms ook beeldmateriaal daar uit voortkwam.

 

Première Vers van de pers

Deel twee van sessie in Diligentia was de première van Vers voor de pers van cabaretier Farbod Mogahaddam op 21 december. In 2018 won Farbod Moghaddam het Leids Cabaret Festival met een voorstelling waarin hij vertelde over hoe hij op vijfjarige leeftijd in Nederland welkom werd geheten, en hoe dat voor een Iraniër was. In Vers van de pers gaat hij verder, en vertelt hij hoe het is om Iran te bezoeken, als je Nederland gewend bent. Moghaddam is een geslaagd voorbeeld van iemand die is doorgegroeid van o.a. Cultuuranker Dakota naar Diligentia. Het carrièreverloop van deze cabaretier illustreert mooi de ketengedachte van Diligentia.

Na het winterreces ging de groep door naar o.a. De Koninklijke Schouwburg en het Kunstmuseum Den Haag. Daarover meer in de volgende Nieuwsbrief!

Updates? Check onze social kanalen
De Haagse CultuurAcademie is powered by: