Home > Verhalen en ervaringen > Nieuwsbrief februari 2019

Nieuwsbrief februari 2019

De februari nieuwsbrief gemist? Je leest hem hier terug!

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief 13 februari 2019

Het OCC een podium van voor en door de stad?

Op 11 november kwam de Haagse CultuurAcademie bijeen in het Migratie Museum voor een gesprek met de toekomstige bewoners van het Onderwijs- en Cultuur Complex aan het Haagse Spui (OCC). Hoe staan de zaken ervoor ruim een jaar na het formuleren van een gezamenlijk Visiedocument door het Koninklijk Conservatorium, Nederlands Dans Theater, Zuiderstrandtheater en Residentie Orkest?

Als opwarmer ging gespreksleider Ricci Scheldwacht met de groep in op de beeldvorming over de toekomstige bewoners, die van tevoren onder de HCA-ers was geïnventariseerd. Welk imago heeft bijvoorbeeld het Koninklijk Conservatorium of het Nederlands Dans Theater, en hoe beïnvloedt dit de kansen van OCC om daadwerkelijk een podium voor en door de stad te worden? Na een toelichting van Janine Dijkmeijer, Henk van der Meulen, Joost Heijthuisen en Miranda van Drie over de vorderingen sinds de publicatie van het Visiedocument ontwikkelde het gesprek zich verder: hoe kunnen de OCC-ambities om “een podium van de stad, voor de stad en door de stad” invulling krijgen? Daarover werd volop uitgewisseld met HCA: denk bijvoorbeeld aan verbinding en uitwisseling met de Haagse Cultuurankers en achterban. Maar ook: geef voldoende - ook startende- professionals van verschillende achtergronden een plek in het complex, zodat de Haagse bewoners zich kunnen herkennen.
Na de borrel en onder de belofte van een OCC virtual reality tour bij het Nederlands Dans Theater in 2019 verlieten de directies en stadsprogrammeur het gezelschap. Wij danken Miranda, Henk, Janine en Joost voor hun betrokkenheid en sturen de inbreng van HCA na.

Tijdens de daaropvolgende maaltijd brainstormden de HCA-ers met de projectleider over de slotbijeenkomst op 31 januari. Daarvoor bleek één samenkomst niet voldoende, to be continued gedurende december en januari...

 

                                     

---------------------------------------------------------------------------------------------

Van schoonheidssalon tot Gucci-gang …

De voorlaatste werksessie vond op 29 november plaats bij Het Nationale Theater (HNT), waar Rehana Ganga de Haagse CultuurAcademie onderdompelde in de wereld van publiekswerking. Publiekswerking, een Vlaams fenomeen, vindt langzaam haar weg naar de mainstream Nederlandse cultuursector. Met publiekswerking zoeken culturele
organisaties vanuit de inhoud verbinding tussen kunst en publiek, reageren ze op wat er in hun (lokale) omgeving gebeurt en verlagen zij de spreekwoordelijke drempel naar hun aanbod.

HCA mocht op uitnodiging van HNT een sterk staaltje publiekswerking ervaren aan het Haagse Voorhout.
In de indrukwekkende Paul Steenbergen Foyer lichtte Rehana Ganga, specialiste op het gebied van impactprogram-mering, met woord en beeld de discipline publiekswerking toe. Zij inspireerde menig HCA-er in het vraagstuk hoe als culturele instelling andere doelgroepen voor een voorstelling te interesseren met inzet van contextprogrammering, i.c. een schoonheidssalon.

De deelnemers hadden zich op het onderwerp voorbereid onder meer door te reflecteren op de vraag wanneer je je als theaterbezoeker veilig voelt, of wanneer je een buitenstaander blijft. Dit zorgde voor een open en eerlijk gesprek over herkenning en inlevingsvermogen. Onmisbare ingrediënten voor culturele instellingen die zich willen verbinden met nieuwe doelgroepen. Als inleiding op 'Melk & Dadels' vertelde coproducent Rose Stories over archetypen van de voorstelling. Daarna volgde een snelle hap en de gang naar de wervelende voorstelling.

Op naar de laatste werksessie!

---------------------------------------------------------------------------------------------

The art of hiphop bij stichting Aight

Op 14 december brak de laatste werksessie aan. Op verzoek van de HCA-ers dit keer niet bij een 'klassieke' Haagse culturele instelling zoals museum of theater, maar juist bij een organisatie gespecialiseerd in wat de hiphop legacy aan cultureel Den Haag te bieden heeft: Stichting Aight.

Aight verzorgt cursussen, workshops & masterclasses zoals breakdance, dj, graffiti, beatcreation en rap. Hier krijgen cursisten de kans om hun talenten te laten zien, te ontplooien en naar een hoger plan te tillen. Hiermee is Aight een belangrijke schakel in de Haagse talentontwikkelingsketen. Peter Oostinga, een van de oprichters in 2003, vertelde over ontstaan en ontwikkeling van Aight tot een instelling die inmiddels voor een tweede periode in het Haagse Kunstenplan is opgenomen en ontdekt is door de gevestigde instellingen. Inmiddels staat onder andere een samenwerking met het Residentie Orkest op stapel. Na een presentatieworkshop van rapper Mekki schoof Joan Biekman aan die als adviseur cultuurparticipatie Laak en Escamp bij CultuurSchakel vooral de nadruk legde op het belang van meer podia voor jonge urban makers in Den Haag.
Als adviseur Urban heeft Joan een maandelijks GUAP-overleg (General Urban Arts Platform) met - momenteel 14 - aanbieders die zich bezighouden met Hiphop en Urban muziek om de activiteiten op elkaar af te stemmen en om kennis te delen.

 

 

 

 

 

 

 

Deze laatste werksessie op locatie werd afgesloten met een etentje in Filmhuis Den Haag. Daar, voorafgaand aan de kick-off op het stadhuis, ontmoetten de deelnemers elkaar immers voor
de eerste keer.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Slotbijeenkomst in Theater De Vaillant 

En toen was daar 31 januari. In Theater De Vaillant verraste de groep de stakeholders, betrokkenen van diverse organisaties en de plus ones van de deelnemers met een wervelende presentatie. De groep afficheerde zich als een beweging, gaf antwoord op wat HCA ze heeft gebracht en wat zij wensen voor de cultuursector in Den Haag.

Deze trailer spreekt duidelijke taal

Er volgde nog een gesproken column, een reisverslag in beeld en taal en een interactief deel, zoals het een beweging betaamd, met relevante vragen over een inclusieve werkvloer waarop de vanger van de bal een antwoord gaf, maar ook een wedervraag kon stellen aan de groep. Dit thema werd verder uitgediept door een duo presentatie over het Bijlmerparktheater van directeur Ernestine Comvalius en een steengoed verhaal of beter college van Simone Zeefuik over representatie en inclusiviteit.

Een term die zij een betere vindt dan diversiteit omdat daarmee veel dieper tot uitdrukking komt met welke verschillen we te maken hebben. Niet alleen in etniciteit, maar ook op grond van sekse, klasse, nationaliteit en seksuele voorkeur. Deze verschillen spelen in samenhang een rol en zorgen voor structureel voordeel (privilege), ofwel structureel nadeel in de maatschappij. Dit kruispuntdenken wordt intersectionaliteit genoemd. Na twee workshops waarin we inclusiviteit zelf konden ervaren werd de dag afgesloten met de uitreiking van de inspirational award. Een prachtige veelkleurige pluim, gemaakt door HCA-er én beeldend kunstenaar Anne Dronkers, werd uitgereikt aan het Haags Historisch Museum omdat ze een goed eind op weg zijn om het museum meer aan te sluiten op de Haagse meerstemmigheid.
Na de uitreiking van de certificaten, want ja je bent wel een Academie, was het lang gezellig in De Vaillant. 

               

      

      

Gefeliciteerd

Nina van Meerten, Mary Semeleer, Fred Janssen, Samra Jouaoui, Nike Ayinla, Mohamed Ziani, Casper van Kalleveen, Poernima Gobardhan, Lloyd Resida, Dieuwertje van Woudenberg, Anja van den Bos, Anne Dronkers, Ryanne Kelly en Brechje Weerd.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vervolg: HCA kennisdossier en evaluatie

Bent u geïnteresseerd in de informatie waarmee we de HCA-deelnemers gedurende het programma hebben "gevoed"? Neem een kijkje in het Kennisdossier op onze website!

Ook vindt de komende maand evaluatie plaats van deze eerste editie.
We komen terug met de resultaten.

Houd de Haagse CultuurAcademie in de gaten! 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 
Ook meedoen met de Haagse CultuurAcademie?
Neem direct contact op
De Haagse CultuurAcademie is powered by: