Home > Verhalen en ervaringen > "Met de Haagse CultuurAcademie willen wij mense...

"Met de Haagse CultuurAcademie willen wij mensen en organisaties verbinden"

Interview met: Marijn Cornelis (directeur-bestuurder CultuurSchakel), Harrie van de Louw (directeur theater De Vaillant) en Lisa Walcott (programmaleider Haagse CultuurAcademie)

De Haagse CultuurAcademie: een nieuw programma in de cultuursector. Wat houdt het in? Waarom is dit gestart? En wie kunnen er mee doen? Wij spraken met Marijn Cornelis, Harrie van de Louw en Lisa Walcott over dit nieuwe Haagse initiatief, het belang ervan voor de stad en hun persoonlijke drijfveren.

Marijn Cornelis, Lisa Walcott en Harrie van de LouwDe Haagse CultuurAcademie, wat is dat nou precies?

Lisa: ‘Het is een programma voor young professionals (bijna) werkzaam in de Haagse cultuursector. We starten met een groep van minimaal 15 personen die ongeveer een jaar lang samen gaan optrekken. In dit netwerk onderzoeken we het gevarieerde culturele aanbod van de stad in relatie tot de bevolking van Den Haag en bespreken we de onderwerpen die in de stad leven. De speerpunten zijn ervaren, reflecteren, verdiepen, bewust worden en verbinden. We streven naar een zo divers mogelijke groep op álle gebieden, zowel in functies als in culturele achtergronden. Die diversiteit is een speerpunt in dit programma, omdat we graag willen dat de cultuursector de diversiteit in de stad in meer opzichten gaat weerspiegelen dan nu het geval is.

Oké, maar wat gaan de deelnemers nou concreet dóen?

‘Als groep ga je gezamenlijk naar  voorstellingen en tentoonstellingen, altijd met daaromheen een inhoudelijk programma dat speciaal is samengesteld voor de deelnemers van de HCA. We zorgen dat de deelnemers hierbij sleutelfiguren ontmoeten in het Haagse cultureel veld. Zo kunnen ze met hen en met elkaar kennis en ervaring delen. Het programma omvat in elk geval gesprekken met bijvoorbeeld de wethouder cultuur, opiniërende gastsprekers, diverse werksessies en een minicongres met presentaties. Na afloop van de Academie hebben de deelnemers een uitgebreid netwerk binnen de culturele sector en een persoonlijke visie op het brede culturele veld van Den Haag. Het programma is trouwens nog niet in steen gebeiteld, omdat we aan de hand van de leerbehoeftes van de deelnemers het definitieve programma gaan bepalen’, aldus Lisa.

En wat brengt het de deelnemers?

Harrie: ‘Een netwerk en expertise in de culturele sector! Zowel binnen de groep als daarbuiten. Binnen de groep zal je veel herkenning hebben, uitwisselen en expertise delen. En bij premières en openingen ontmoet je de spelers in het culturele veld. Bovendien doe je kennis en ervaring op van wat er in het Haagse cultuursector gaande is.’

‘Dat klopt’, zegt Marijn. ‘Daarnaast willen we graag dat deze young professionals als groep sterker worden en samen een geluid laten horen. Met de Haagse CultuurAcademie word je je sowieso bewuster van het feit dat je een netwerk hebt dat je kan aanspreken.’

Lisa voegt toe: ‘Het staat ook goed op je cv. Als je nog niet werkzaam bent in de cultuursector is het  lastig daar binnen te komen. Je solliciteert echt buiten je straatje. En hoe geef je dan bijvoorbeeld aan dat je affiniteit hebt met de sector? Een programma als dit op je cv maakt dat heel concreet’.

Wie kunnen er meedoen?

Harrie: ‘De Haagse CultuurAcademie is er voor young professionals tussen de 23 en 35 jaar met HBO werk- en/of denkniveau. We richten ons vooral op mensen die al werken in de cultuursector en we zoeken expliciet naar een hele diverse groep. Maar ook mensen die graag in die sector willen werken zijn welkom!  Een baan in de cultuursector staat niet bekend als een baan met zekerheid. Veel jongeren kiezen er daarom niet voor, terwijl hun passie er misschien wél ligt. En ook zij hebben talenten die ze voor de cultuursector kunnen inzetten, maar zijn zich misschien nog niet zo bewust zijn van wat er mogelijk is binnen de cultuursector. En dat is juist één van de dingen die we willen doen met de Haagse CultuurAcademie: mensen bewust maken van de perspectieven binnen de sector.’

Wat willen jullie over een jaar bereikt hebben met de HCA?

‘Dan wil ik uitzicht hebben op dat we dit initiatief kunnen voortzetten’, zegt Marijn lachend. ‘Want we zijn er natuurlijk lang niet met een jaar. We zeggen juist: dit is écht een project voor de lange adem. We hebben nu geld voor een jaar en zien dit jaar als een start. In dit jaar willen we een eerste jaargang hebben volbracht en daar moeten we met elkaar vooral ook veel van leren, want wie weet zeggen we na dat jaar wel dat allerlei dingen anders moeten. Inhoudelijk is ons doel dat we aan het eind van het jaar een groep mensen hebben die hun netwerk uitgebreid hebben, veel geleerd hebben en die nieuwe mogelijkheden binnen de sector zien. Maar die daarnaast ook weer input geeft hoe het volgend jaar nóg beter kan. Deze eerste groep moet eigenlijk het programma voor het komende jaar mede gaan opstellen en geeft misschien ook wel input voor de directeuren van de culturele instellingen over bijvoorbeeld het bevorderen van inclusiviteit in hun programmering of werving. Kortom: het moet echt tweerichtingsverkeer worden.’

Wat was de reden voor het starten van de Haagse CultuurAcademie?

Harrie: ‘We denken dat er in de sector al heel veel aanwezig is - qua mensen, qua programma, qua kennis - maar dat het nog niet goed ontsloten is. Als er op één plek voor een bepaalde doelgroep een bepaald programma wordt aangeboden, dan kan een ander daar soms helemaal niet van weten. Met het gevaar dat die iets soortgelijks bedenkt en dus het wiel opnieuw uit gaat vinden. Door via de Haagse CultuurAcademie mensen aan elkaar te koppelen, maken ze kennis met elkaar en elkaars expertise. En eigenlijk sleuren zij de organisaties dan een beetje mee; voor de organisaties is er ook geen weg terug. Dat vinden we erg belangrijk: De Haagse CultuurAcademie is niet een soort ‘elitekorps’, maar een verbinding van mensen en de organisaties waarbinnen zij werken.’

Lisa benadrukt: ‘Het is écht onze bedoeling om de culturele instellingen met onze deelnemers (en elkaar) te verbinden en niet andersom. We gaan de deelnemers dus absoluut niet vormen om binnen de instellingen te passen of iets dergelijks. De culturele instellingen zijn blij met dit initiatief. Op dit moment ondersteunen al ruim twintig instellingen de Haagse CultuurAcademie van harte met middelen en expertise.’

Lisa, wat trok jou zo aan in de functie als programmaleider bij de HCA?

Lisa: ‘Ik kom er gaandeweg achter dat ik meer gemeen heb met de doelgroep dan ik aanvankelijk dacht. Ik heb zelf als jongvolwassene gekozen voor een carrière als jurist. Daarnaast stamt mijn passie voor dans al uit mijn kindertijd. Daardoor heb ik altijd een link met cultuursector gehad. Toen ik uit de studiebanken kwam, had ik nooit bedacht dat het een optie zou zijn in cultuursector te gaan werken. Eén van de redenen waardoor ik – en velen met mij – me niet bewust was van de professionele mogelijkheden binnen deze sector, is dat de culturele instellingen niet vertegenwoordigd zijn bij veel opleidingen. Het is mooi om werkzaam in een veld waar mijn hart ligt. Ik wil graag anderen inspireren. Ik denk dat ik wel als ‘praktijkvoorbeeld’ kan dienen van hoe een overstap uit de private sector kan zijn. Bovendien komt veel bagage die ik heb meegekregen in mijn leven samen in deze rol: onderzoeken, netwerken, organiseren, cultuurbeleving en mensen opleiden en bewust maken.’

Wat is de investering als deelnemer?

Lisa: ‘Tijd en inzet: je committeert je aan ongeveer een jaar samen optrekken. Binnen dat jaar doe je mee met 10 à 12 sessies en daarnaast zullen er nog optionele onderdelen worden aangeboden door onze partners. En er is ook een deelname fee aan verbonden, €500 voor het gehele programma. Wij hopen dat de werkgever deze investering in de meeste gevallen doet.’

Wat was de aanleiding voor theater De Vaillant en CultuurSchakel om samen dit initiatief op te richten?

Harrie: ‘Theater de Vaillant is een kleurrijk theater in een kleurrijke omgeving. Wij doen alsof dat vanzelfsprekend is, maar dat is het niet altijd. Als organisatie streef je ernaar de diversiteit te hebben die je in je omgeving ziet. Maar dat is niet altijd mogelijk. Daarbij zijn er in onze omgeving veel mensen die iets heel goed kunnen, maar niet bijvoorbeeld de breedte van een kunstvakopleiding hebben meegekregen. Op deze manier kunnen we een beetje van die breedte meegeven en onze kennis en ervaring delen met de stad.’

Marijn: ‘De diversiteit in Den Haag is heel groot. Ook CultuurSchakel wil graag een afspiegeling van de stad zijn, maar dat is soms moeilijk. Onze stad kent zoveel diversiteit en onze organisatie heeft maar enkele vacatures per jaar. Om die reden moeten we dus veel meer uitwisselen met andere culturele organisaties om samen toch die afspiegeling te kunnen zijn.

Diversiteit houdt het Haagse culturele veld al jaren bezig. Voor mij was het geen optie meer om niets te doen. We moeten iets proberen om dit te verbeteren. Bij vergelijkbare leernetwerken heb ik gezien dat het werkt, het brengt mensen veel en kan ze echt versterken. Als je als groep iets in gang zet, ben je opeens zichtbaar. Ik zie de Haagse CultuurAcademie echt als een investering in jonge mensen. Zij kunnen de boel opschudden.’

Meedoen?

Wil je meedoen met de Haagse CultuurAcademie? Dat kan nog! Meld je uiterlijk 6 mei aan.

Over Lisa Walcott, programmaleider Haagse CultuurAcademie

Lisa Walcott behaalde haar Masters Fiscaal Recht en Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Tijdens en na haar studie werkte ze 9 jaar als fiscaal consultant bij Ernst & Young in Den Haag. Na een wereldreis en een sabbatical besloot ze tot een overstap naar het maatschappelijk domein (gemeente Den Haag). Lisa is momenteel werkzaam als beleidsadviseur in de culturele sector, learning consultant, uitvoerend danseres en dansdocente.

Updates? Check onze social kanalen
De Haagse CultuurAcademie is powered by: