Home > Smoelenboek > De Haagse CultuurAcademie van start!

De Haagse CultuurAcademie van start!

8 december 2017
De Haagse CultuurAcademie van start!

De Haagse CultuurAcademie gaat van start! Met Lisa Walcott als projectleider en Sylvia Dornseiffer als adviseur lanceren wij dit jaar het aangekondigde Haagse leer-netwerkinitiatief in het kader van de Culturele Code Diversiteit.

Het doel van de Haagse CultuurAcademie is om een krachtige impuls te geven aan de diversiteit en kennisdeling van de culturele sector in de Den Haag. Dit doen we door te investeren in een opleiding en netwerk van young professionals met een diverse achtergrond die al werken, of willen gaan werken in de Haagse culturele sector.

Het initiatief sluit aan bij gemeentelijk beleid om diversiteit te vergroten zoals geuit in het Kunstenplan 2017 – 2020 en de Code Culturele Diversiteit. De Haagse CultuurAcademie neemt als insteek de P van Personeel om daarmee tegelijk de andere drie P’s (programma, publiek, partners) te versterken.

Vragen??

Heb je vragen over de Haagse CultuurAcademie? Neem dan contact op met ons op.

Contactgegevens
Marijn Cornelis

Bezoekadres:
Haagse CultuurAcademie
Prinsegracht 27
2512 EW Den Haag

Updates? Check onze social kanalen
De Haagse CultuurAcademie is powered by: